برنامه پزشکان بیمارستان الغدیر 

برنامه پزشکان بیمارستان الغدیر

لیست کامل پزشکان بیمارستان الغدیر

برنامه کامل دکترهای بیمارستان الغدیر تهران

دکترهای بیمارستان الغدیر

برنامه پزشکان بیمارستان الغدیر

برای اطلاع از لیست کامل برنامه پرشکان بیمارستان الغدیر میتوانید وارد لینک زیر شوید.

کلیک نمائیدآدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :