شماره تماس تلفنی بیمارستان اقبال 

شماره تماس بیمارستان اقبال

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان و زایشگاه اقبال تهران

شماره تماس نوبت دهی بیمارستان اقبال تهران

تلفن بیمارستان اقبال

آدرس بیمارستان و زایشگاه اقبال تهران

تهران – خیابان آذربایجان – تقاطع خیابان رودکی – بیمارستان اقبال

شماره تماس های بیمارستان و زایشگاه اقبال

02166832765 , 02166832766

کلمات کلیدی :

شماره تماس بیمارستان اقبال

بیمارستان اقبال

تلفن بیمارستان اقبال
دفترچه تلفن بیمارستان اقبال

شماره که بتوان با بیمارستان اقبال تماس گرفت