بخشهای بستری بیمارستان اقبال تهران 

بخشهای بستری بیمارستان اقبال تهران

بخش های بستری بیمارستان اقبال

بخش های بستری بیمارستان اقبال

بخش های بستری بیمارستان اقبال

بخش های بستری بیمارستان اقبال

جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-اطفال-بخش نوزادان-CCU-POST CCU و قلب-داخلی-ارولوژی

آدرس بیمارستان و زایشگاه اقبال تهران

تهران – خیابان آذربایجان – تقاطع خیابان رودکی – بیمارستان اقبال

شماره تماس های بیمارستان و زایشگاه اقبال

02166832765 , 02166832766

کلمات کلیدی :

بخش های بستری بیمارستان و زایشگاه اقبال تهران

بخشهای بستری بیمارستان اقبال تهران

بیمارستان اقبال
بخش های بستری بیمارستان اقبال تهران

خدمات بیمارستان اقبال