ساعت ملاقاتی بیمارستان 15 خرداد  ساعات ملاقاتی بخش های بستری بیمارستان 15 خرداد تهران

ساعت ملاقاتی در بیماستان 15 خرداد تهران

زمان ملاقاتی در بخش های بستری بیمارستان 15 خرداد

زمان ملاقاتی در بیمارستان 15 خرداد

ساعات ملاقاتی در بیمارستان 15 خرداد از ساعت 14 الی 16 عصر میباشد.
آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

شماره تماس بیمارستان 15 خرداد

9-88902155 – 021

وبسایت بیمارستان 15 خرداد تهران

http://pkmc.sbmu.ac.ir

کلمات کلیدی :