تاریخچه بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع) 

تاریخچه بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع)

درباره بیمارستان امام حسین تهران

تاریخچه بیمارستان امام حسین تهران

درباره بیمارستان امام حسین تهران

مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع)

مرکزپزشکي و درماني امام حسين(ع) بعنوان يکي ازمراکز آموزشي درماني بزرگ با564 تخت مصوب و453 تخت فعال حاصل ادغام سه مرکزدرماني جرجاني ، هشتم شهريور و شهيد سهامي مي باشد.

اين مرکزدر تهران، خيابان شهيد مدني جنوبي بالاتراز سه راه شهيد قجاوند واقع شده و يکي از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد که دراوايل سال 1364 راه اندازي شده است.هشت سال دفاع مقدس ازميهن و اعزام مجروحين ازجـبهه هاي نبـرد به تهران نيز شرايطي را ايجاد کرده بود که وجود يک يا چند مرکزتخصصي فعال نيز در اين مجموعـه راه انـدازي شود.

درحال حاضر اين مـرکـز داراي تخصص هاي داخلي ، جراحي عمومي ، جراحي مغزو اعصاب، قلب وعروق ، عفوني ، گوارش، زنـان وزايمـان ، اطفـال ، چشم پزشـکي،، ارتوپـدي، روانپزشکي،دياليز،آي سي يو و بخشهاي پاراکلينيکي مي باشد. کل مساحت درحدود 93000 مترمربع وکل زيربناي آن 52000 مترمربع است. از نظـرنوع مالکيت ، مرکـز متعلق به دولت جمهـوري اسلامي ايران با بهره برداري بيمارستان مي باشد.

از نظر درجه ارزشيابي براساس آخرين ارزيابي انجام شده درجه يک است . درحال حاضرترکيب نيروي انساني اين مرکزبشرح زيراست :

پيراپزشکي 118 نفر، پرستاري490 نفر، پشتيباني404 نفر،پزشک110 نفـرو معاونت آموزشي110نفرعضو هيئت علمي و 13 نفرعضو غيــرهيئت علمي است 75% از اعضاي هيئت علمي متخصص و25% فوق تخصص وفلوشيپ هستند.آدرس بیمارستان امام حسین(ع) تهران

تهران - خیابان شهید مدنی

شماره تماس های بیمارستان امام حسین

• +98 (21) 73430

Emam Hossein Hosp. - Madani St. - Tehran - Iran

کلمات کلیدی :

درباره بیمارستان امام حسین تهران

تاریخچه بیمارستان امام حسین تهران

تاریخچه بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع)
بیمارستان امام حسین(ع)

بیمارستان امام حسین