خدمات بیمارستان امام حسین تهران 

خدمات بیمارستان امام حسین تهران

خدمات قابل ارایه در بیمارستان امام حسین تهران

خدمات قابل ارایه در بیمارستان امام حسین تهران

خدمات بیمارستان امام حسین تهران

خدمات بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین (ع)

درحال حاضر اين مـرکـز داراي تخصص هاي داخلي ، جراحي عمومي ، جراحي مغزو اعصاب، قلب وعروق ، عفوني ، گوارش، زنـان وزايمـان ، اطفـال ، چشم پزشـکي،، ارتوپـدي، روانپزشکي،دياليز،آي سي يو و بخشهاي پاراکلينيکي مي باشد.آدرس بیمارستان امام حسین(ع) تهران

تهران - خیابان شهید مدنی

شماره تماس های بیمارستان امام حسین

021-73430

Emam Hossein Hosp. - Madani St. - Tehran - Iran

کلمات کلیدی :

خدمات بیمارستان امام حسین

خدماتی که در بیمارستان امام حسین صورت میگیرد

خدمات ارایه شده در بیمارستان امام حسین (ع)
خدمات بیمارستان

خدمات بیمارستان تامین اجتماعی