تعرفه بیمه بیمارستان 15 خرداد  تعرفه قرارداد بیمه با بیمارستان 15 خرداد تهران

تعرفه قراداد بیمه با بیمارستان 15 خرداد

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان 15 خرداد تهران

هزینه های بیمه با بیمارستان 15 خرداد

بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک 15 خرداد

• تامین اجتماعی

• نیروهای مسلح

• سلامت و خدمات درمانی

• کمیته امداد

• بانگ تجارت

• بانک صادرات

• بانک ملت

• بانک کشاورزی

• شرکت فولاد

• صدا و سیما

تبصره :ارائه معرفی نامه برای بیمه های بانک ها، شرکت فولاد و صدا و سیما جهت بستری شدن الزامی است.

تبصره :بیماران صدا و سیما جهت بهره مندی از خدمات سرپایی می بایست مبالغ خود را به صورت آزاد پرداخت نمایند.

آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

شماره تماس بیمارستان 15 خرداد

9-88902155 – 021

وبسایت بیمارستان 15 خرداد تهران

http://pkmc.sbmu.ac.irکلمات کلیدی :

تعرفه بیمه بیمارستان 15 خرداد تهران

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان 15 خرداد

لیست بیمه های قرارداد بیمارستان 15 خرداد
لیست بیمه هایی که با بیمارستان 15 خرداد قرارداد دارند