خدمات بیمارستان 15 خرداد  خدمات اعمالی در  بیمارستان 15 خرداد تهران

خدمات بیمارستان 15 خرداد

ارائه خدمات در بیمارستان 15 خرداد

خدمات بیمارستان 15 خرداد

خدمات بیمارستان 15 خرداد تهران

مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد تنها مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک در دانشگاه خدمات زیر را ارائه می نماید :

1- انجام کلیه اعمال جراحی جمجمه ،فک و صورت شامل :

الف :ناهنجاری مادرزادی ،شکاف لب و کام و...

ب: شکستگی ها ی فک و بازسازی نواقص صورت

ج:اعمال جراحی ارتوگناتیک فک

2- انجام کلیه جراحی های دست و میکروسکوپی اعم از مادرزادی ، تصادفات و سایر موارد

3- انجام کلیه اعمال جراحی زیبائی بینی ،زیبائی صورت ،لیپوساکشن و...

4- انجام کلیه جراحی های ترمیمی در زمینه سوختگی و تروماها و سرطانها

بخشهای فعال در بیمارستان 15 خرداد تهران

1- مجموعه اتاق عمل با 7 اتاق مجهز ( بازسازی اساسی 1389)

2- بخش جراحی جمجمه فک و صورت مردان - 18 تخت

3- بخش دست و میکروسکوپی مردان - 34 تخت

4- بخش جراحی جمجمه، فک و صورت زنان و کودکان - 30 تخت

5- بخش سوختگی مردان - 9 تخت

6- بخش سوختگی زنان و آی سی یو سوختگی - 8 تخت

7- اورژانس - 4 تخت

8-بخش سی سی یو - 4 تخت

9- بخش پست سی سی یو-2 تخت

10- بخش همودیالیز آنتی ژن منفی - 20 تخت در سه شیفت کاری

11- بخش همودیالیز آنتی ژن مثبت - 10 تخت در سه شیفت کاری

درمانگاه های فعال در بیمارستان 15 خرداد تهران

1- درمانگاه جراحی جمجمه فک و صورت

2- درمانگاه مشاوره ای فوق تخصصی شکاف لب و کام

3- درمانگاه جراحی پلاستیک ( زیبایی – سوختگی- ترمیمی)

4-درمانگاه جراحی دست و میکروسکوپی

5- درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی ( نوار عصب و عضله )

6- درمانگاه قلب و عروق

7- درمانگاه نفرولوژی

8- درمانگاه ارتودنسی ( برای ناهنجاریهای شکاف لب و کام )

واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان 15 خرداد تهران

آزمایشگاه – رادیولوژی – فیزیوتراپی – کاردرمانی - اکوکاردیوگرافی رنگــــی – تست ورزش – ECG طب فیزیکی و توانبخشی – EMG

بخشهای آموزشی جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان 15 خرداد تهران شامل

1- بخش جراحی جمجمه فک و صورت مردان

2- بخش جراحی پلاستیک، جمجمه فک و صورت زنان و کودکان

3- بخش جراحی دست و میکروسکوپی

4- بخش جراحی زیبائی زنان

5 – بخش سوختگی مزمن
کلمات کلیدی :