مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران 

مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

بخش های بستری در بیمارستان امیر اعلم

موارد مورد نیاز برای بستری در بیمارستان امیر اعلم تهران

مواردی که برای بستری شدن در بیمارستان تامین اجتماعی نیاز است

مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

v اصل وکپی شناسنامه بیمار(صفحه اول)

v برای بیماران زیر18سال پدر یا قیم قانونی بیمار+اصل وکپی شناسنامه (صفحه اول )پدریاقیم قانونی بیمار+قیم نامه(حاضربودن پدریاقیم قانونی بیمارالزامیست )

v اصل و2برگ کپی صفحه ی اول دفترچه بیمار (درصورت بیمه بودن بیمار)

v برای کودکان زیر9سال وجودمادرالزامیست

v جهت تعیین هزینه بستری حتما به واحدبیمه مراجعه شود

v برای بیماران دخترزیر 18آوردن کپی صفحه دوم شناسنامه الزامیست وبرای پسران بالای 22سال آوردن گواهی تحصیلیالزامیست

v بیمارانی که از پذیرش بستری وقت عمل می گیرند 3روز مانده به وقت عملشان باشماره 66728733پذیرش بستری تماس گرفته واطلاع دهندکه مراجعه خواهندکرد یا نه (این شماره مخصوص بیماران برای بستری شدن است وشماره بیمارستان 9-66706106می باشد)

v بیمارانی که از پذیرش بستری وقت عمل می گیرند یک هفته مانده به وقت عمل تعیین شده توسط واحد پذیرش باید آزمایش خون (که توسط دکتر بیهوشی نوشته شده )انجام بدهند .

v برای بیمارانی که عمل گوش دارند داشتن نوار گوش الزامیست (نوار گوش توسط پزشک مربوطه هنگام ویزیت بیمار نوشته می شود .آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

مدارک مورد نیاز برای بستری شدن در بیمارستان امیر اعلم تهران

مواردی که برای بستری شدن باید انجام داد

مدارک موردنیاز بستری در بیمارستان
بخش بستری بیمارستان امیر اعلم

بیماستان امیر اعلم تهران