آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم تهران 

آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم تهران

امکانات آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم تهران

امکانات آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم تهران

خدمات آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم

آزمایشگاه بیمارستان امیر اعلم تهران

این بخش در طبقه همكف ساختمان شماره 1 واقع شده است كه متشكل از اتاقهاي متعدد كه هر كدام جهت بخش ويژه اي ازآرمايشگاه كاربري دارد. آزمايشگاه شامل :

1-بخش پذيرش و نمونه گيري

2- بخش خون شناسي و بانك خون

3- بخش ميكرب شناسي و انگل شناسي

4- بخش آزمايشات اورژانس شب

5- بخش بيوشيمي و سرولوژي

تلفن داخلی : 306،307،308،309،388


نقشه ساختماني بخش :

طبقه همكف ساختمان تالار شهيد احمد هجرتيآدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

آزمایشگاه بیمارستان امیراعلم

خدمات آزمایشگاه بیمارستان امیراعلم تهران

جوابدهی آزمایش خون بیمارستان امیراعلم تهران
بیمارستان امیراعلم

آزمایش خون بیمارستان امیراعلم