داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران 

داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران

واحد دارویی بیمارستان امیر اعلم تهران

واحد دارویی بیمارستان امیر اعلم تهران

داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران

داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران

ساختار فیزیکی بخش:

داروخانه شامل 2 بخش اصلی (1-اورژانس 2-مرکزی) می باشد.

1- داروخانه اورژانس: جنب ساختمان شنوایی سنجی واقع شده است و در 2قسمت دارویی و تجهیزات فعالیت می کند.

2- داروخانه مرکزی: پشت ساختمان شماره 2 واقع شده و در 3 قسمت داروخانه بستری ، انبار دارویی مرکزی و انبار تجهیزات پزشکی تقسیم می شود

شماره تماس داروخانه بیمارستان امیراعلم تهران

تلفن : داخلی (اورژانس) 419

داخلی (مرکزی) 321 – 322

داخلی(تجهیزات پزشکی) 323


021-66708103(4)

021-66706106
آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106
کلمات کلیدی :

داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران

واحد دارویی بیمارستان امیر اعلم تهران

شماره تماس داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران
شماره تلفن داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران

شماره تلفن مستقیم داروخانه بیمارستان امیر اعلم تهران