خدمات آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم 

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

اندوسکوپی گوارش بیمارستان امیراعلم

§ ساختار فیزیکی بخش:

این بخش در طبقه همکف ساختمان شماره 3 واقع شده است. وشامل 2 اتاق 1 تخته همراه باابدارخانه ودستشو.یی می باشد


نقشه ساختماني بخش :

همکف جنب بخش دیالیز ساختمان شماره 3

تلفن :66706106

داخلی 368و370آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

آندوسکوپی گوارش بیمارستان امیراعلم

بیمارستان امیراعلم
بیمارستان امیراعلم تهران

واحد آندوسکوپی بیمارستان امیراعلم تهران