وب سایت بمانتا
خدمات آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم 

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

اندوسکوپی گوارش بیمارستان امیراعلم

§ ساختار فیزیکی بخش:

این بخش در طبقه همکف ساختمان شماره 3 واقع شده است. وشامل 2 اتاق 1 تخته همراه باابدارخانه ودستشو.یی می باشد


نقشه ساختماني بخش :

همکف جنب بخش دیالیز ساختمان شماره 3

تلفن :66706106

داخلی 368و370آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

تهران - خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان سعدی شمالی

شماره تماس های بیمارستان امیر اعلم

021-66708103(4)

021-66706106

کلمات کلیدی :

بخش آندوسکوپی بیمارستان امیر اعلم

آندوسکوپی گوارش بیمارستان امیراعلم

بیمارستان امیراعلم
بیمارستان امیراعلم تهران

واحد آندوسکوپی بیمارستان امیراعلم تهران