بیمارستان میلاد تهران

ساعات ملاقاتی در بیمارستان میلاد تهران


ساعات ملاقاتی بخش های بستری عادی بیمارستان میلاد همه روزه از ساعت 15 الی 17 میباشد

ساعات ملاقاتی بخش های بستری ویژه روزهای زوج و جمعه ها از ساعت 16 الی 17 میباشد.طرف قرارداد بیمارستان فقط با دفترچه های تامین اجتماعی رایگان بوده و دیگر بیمه طبق تعرفه دولتی آزاد محاسبه میشود.